Saturday, March 31, 2012

Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN]
Tested: Prom-4
Format:
ISO

Download Link:
Mediafire:

Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 1
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 2
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 3
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 4
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 5
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 6
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 7
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 8
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 9
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 10
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 11
Littlewitch Parfait: Kuroneko Mahouten Monogatari[JPN] Part 12

Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN]
Format: ISO
Size: 1.6 GB

Download Link:
Mediafire:
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 1
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 2
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 3
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 4
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 5
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 6
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 7
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 8
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 9
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 10
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 11
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 12
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 13
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 14
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [JPN] Part 15
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [USA] Part 16
Hanaoni: Yume no Tsudzuki [USA] Part 17

Amnesia LATER [ JAP]
Format: ISO
Size: 1.3 GB

Download Link:
Mediafire:
Amnesia LATER [ JAP] Part 1
Amnesia LATER [ JAP] Part 2
Amnesia LATER [ JAP] Part 3
Amnesia LATER [ JAP] Part 4
Amnesia LATER [ JAP] Part 5
Amnesia LATER [ JAP] Part 6
Amnesia LATER [ JAP] Part 7
Amnesia LATER [ JAP] Part 8
Amnesia LATER [ JAP] Part 9
Amnesia LATER [ JAP] Part 10
Amnesia LATER [ JAP] Part 11
Amnesia LATER [ JAP] Part 12
Amnesia LATER [ JAP] Part 13
Amnesia LATER [ JAP] Part 14

FIGHT NIGHT ROUND 3
Download Link:
Mediafire:

FIGHT NIGHT ROUND 3 Part 1
FIGHT NIGHT ROUND 3 Part 2
FIGHT NIGHT ROUND 3 Part 3
FIGHT NIGHT ROUND 3 Part 4
FIGHT NIGHT ROUND 3 Part 5
FIGHT NIGHT ROUND 3 Part 6

Thursday, March 29, 2012

Tenchu Time Of The Assassins [EUR]
Tested: Prom-4
Format: CSO
Size: 1089.9GB

Download Link:
Mediafire:
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 1
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 2
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 3
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 4
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 5
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 6
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 7
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 8
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 9
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 10
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 11
Tenchu Time Of The Assassins [EUR] Part 12

Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] 
Tested: FW Gen-D3, Gen-C, Pro-4, 6.35
Format: ISO
Size: 1.53GB
Password: solewa-Sephiray@jkg

Download Link:
Mediafire:

Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] Part 1
Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] Part 2
Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] Part 3
Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] Part 4
Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] Part 5
Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] Part 6
Metal Gear Solid : Peace Walker [USA] Part 7

Patapon 3 [USA]
Tested: FW Pro-4, 6.35
Format: ISO
Size: 530MB
Password: Pata3SA-Sephiray@jkg

Download Link:
Mediafire:
Patapon 3 [USA] Part 1
Patapon 3 [USA] Part 2
Patapon 3 [USA] Part 3
Patapon 3 [USA] Part 4

Gundam vs. Gundam NEXT PLUS [JAP]
Tested: FW Gen-D3, Gen-C, Pro-4
Format: ISO
Size: 1.53GB
Password: gusnaene-Sephiray@JKG

Download Link:
Mediafire:
Gundam vs. Gundam NEXT PLUS [JAP] Part 1
Gundam vs. Gundam NEXT PLUS [JAP] Part 2
Gundam vs. Gundam NEXT PLUS [JAP] Part 3
Gundam vs. Gundam NEXT PLUS [JAP] Part 4
Gundam vs. Gundam NEXT PLUS [JAP] Part 5
Gundam vs. Gundam NEXT PLUS [JAP] Part 6

Tuesday, March 27, 2012

Da Capo I and II : Portable Plus Situation[JPN] 
Genre: Visual Novel
Tested: Prom-4
Format: ISO
Password: vnsharing.net

Download Link:
Mediafire:
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc1[JPN] Part 1
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc1[JPN] Part 2
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc1[JPN] Part 3
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc1[JPN] Part 4
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc1[JPN] Part 5
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 1
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 2
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 3
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 4
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 5
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 6
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 7
Da Capo I and II : Portable Plus Situation Disc2[JPN] Part 8

Hanaoni Koisomeru Eikyuu Koku no Shirushi [JPN]
Genre: Adventure
Format: ISO
Password: vnsharing

Download Link:
Mediafire:
Hanaoni Koisomeru Eikyuu Koku no Shirushi [JPN] Part 1
Hanaoni Koisomeru Eikyuu Koku no Shirushi [JPN] Part 2
Hanaoni Koisomeru Eikyuu Koku no Shirushi [JPN] Part 3
Hanaoni Koisomeru Eikyuu Koku no Shirushi [JPN] Part 4
Hanaoni Koisomeru Eikyuu Koku no Shirushi [JPN] Part 5
Hanaoni Koisomeru Eikyuu Koku no Shirushi [JPN] Part 6

Saturday, March 24, 2012

Gran Turismo The real driving simulation [EUR]
Genre: Racing
Format: ISO

Download link:
Mediafire:
Gran Turismo [EUR] Part 1
Gran Turismo [EUR] Part 2
Gran Turismo [EUR] Part 3
Gran Turismo [EUR] Part 4
Gran Turismo [EUR] Part 5
Gran Turismo [EUR] Part 6
Gran Turismo [EUR] Part 7
Gran Turismo [EUR] Part 8
Gran Turismo [EUR] Part 9
Gran Turismo [EUR] Part 10
Gran Turismo [EUR] Part 11

Hakuouki Bakumatsu Musou Roku [JPN] [FIXED]


Tested: 5.00 M33-6
Format: ISO
Size: 1.42 GB
Password: hako

Download Link:
Mediafire:
Hakuouki Bakumatsu Musou Roku [JPN] [FIXED] Part 1
Hakuouki Bakumatsu Musou Roku [JPN] [FIXED] Part 2
Hakuouki Bakumatsu Musou Roku [JPN] [FIXED] Part 3
Hakuouki Bakumatsu Musou Roku [JPN] [FIXED] Part 4
Hakuouki Bakumatsu Musou Roku [JPN] [FIXED] Part 5
Hakuouki Bakumatsu Musou Roku [JPN] [FIXED] Part 6

Fairy Tail Zelef Kakusei [JPN] [FIXED]
Tested: 5.00 M33-6
Format: ISO
Size: 957 MB
Password: hako

Download Link:

Mediafire:
Fairy Tail Zelef Kakusei [JPN] [FIXED] Part 1
Fairy Tail Zelef Kakusei [JPN] [FIXED] Part 2
Fairy Tail Zelef Kakusei [JPN] [FIXED] Part 3
Fairy Tail Zelef Kakusei [JPN] [FIXED] Part 4

YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED]
Tested: 5.00 M33-6
Format: ISO
Size: 1.56 GB
Password: hako

Download Link:
Mediafire:
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 1
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 2
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 3
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 4
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 5
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 6
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 7
YAKUZA 2:Kurohyou 2 Ryu ga Gotoku Ashura Hen [JPN] [FIXED] Part 8

Friday, March 23, 2012

Tenchu : Shadow Assassins[USA]
Format: ISO

Download Link:
Mediafire:
Tenchu : Shadow Assassins[USA] Part 1
Tenchu : Shadow Assassins[USA] Part 2
Tenchu : Shadow Assassins[USA] Part 3
Tenchu : Shadow Assassins[USA] Part 4
Tenchu : Shadow Assassins[USA] Part 5
Tenchu : Shadow Assassins[USA] Part 6

SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA]
Genre: Action
Size: 1.32GB
Format: ISO

Download Link:
Mediafire:
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 1
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 2
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 3
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 4
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 5
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 6
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 7
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 8
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 9
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 10
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 11
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 12
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 13
SOCOM Fireteam Bravo 3 [USA] Part 14

Tekken 6 [USA]
Tested: FW Gen-D3, Gen-C, Pro-4
Size: 816MB
Format: ISO
Password: tek6ske-Sephiray@JKG

Download Link:
Mediafire:
Tekken 6 [USA] Part 1
Tekken 6 [USA] Part 2
Tekken 6 [USA] Part 3
Tekken 6 [USA] Part 4
Tekken 6 [USA] Part 5
Tekken 6 [USA] Part 6

Naruto : Ultimate Ninja Heroes 2 : The Phantom Fortress [EUR]
Tested: FW Gen-D3, Gen-C, Pro-4
Format: ISO
Size: 1.02GB
Password: narydforre-Sephiray@jkg

Download Link:
Mediafire:
Naruto : Ultimate Ninja Heroes 2 : The Phantom Fortress [EUR] Part 1
Naruto : Ultimate Ninja Heroes 2 : The Phantom Fortress [EUR] Part 2
Naruto : Ultimate Ninja Heroes 2 : The Phantom Fortress [EUR] Part 3
Naruto : Ultimate Ninja Heroes 2 : The Phantom Fortress [EUR] Part 4
Naruto : Ultimate Ninja Heroes 2 : The Phantom Fortress [EUR] Part 5

Castlevania: Dracula X Chronicles [USA]
Genre: Adventure
Format: ISO
Password: ARCHER

Download Link:
Mediafire:
Castlevania: Dracula X Chronicles [USA] Part 1
Castlevania: Dracula X Chronicles [USA] Part 2
Castlevania: Dracula X Chronicles [USA] Part 3
Castlevania: Dracula X Chronicles [USA] Part 4

Warcraft II The Dark Saga [NTSC-U]
Password: EBTWARRA2D@Sephiray

Download link:
Mediafire:

Warcraft II The Dark Saga [NTSC-U] Part 1
Warcraft II The Dark Saga [NTSC-U] Part 2
Warcraft II The Dark Saga [NTSC-U] Part 3

Resident Evil 3 Nemesis [NTSC-U]
Resident Evil 3 Nemesis [NTSC-U]

Password: mgjdddq@Sephiray

Download link:
Mediafire:

Resident Evil 3 Nemesis [NTSC-U] Part 1
Resident Evil 3 Nemesis [NTSC-U] Part 2
Resident Evil 3 Nemesis [NTSC-U] Part 3
Resident Evil 3 Nemesis [NTSC-U] Part 4

Tomba [NTSC-U]
Genre: Adventure
Password: hiroadd@Sephiray

Download Link:
Mediafire:

Tomba [NTSC-U] Part 1
Tomba [NTSC-U] Part 2
Tomba [NTSC-U] Part 3
Tomba [NTSC-U] Part 4

Thursday, March 22, 2012

Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN]


Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN]

Genre: RPG
Format: ISO

Download link:

Mediafire:

Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 1 Part 1
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 1 Part 2
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 1 Part 3
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 1 Part 4
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 1 Part 5
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 1 Part 6
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 1 Part 7
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 2 Part 1
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 2 Part 2
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 2 Part 3
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 2 Part 4
Final Fantasy Type -0 [Full] [JPN] Disk 2 Part 5

Rurouni Kenshin Saisen [JPN]
Rurouni Kenshin Saisen [JPN]

Genre: Action
File Type: CSO

Download link:

Mediafire:
Rurouni Kenshin Saisen [JPN]

Rock Band Unplugged [USA]
Rock Band Unplugged [USA]
Genre: Rhythm / Dancing
Format: ISO
Password: Antichrist84

Download link:

Mediafire:
Rock Band Unplugged [USA]Part 1
Rock Band Unplugged [USA]Part 2
Rock Band Unplugged [USA]Part 3
Rock Band Unplugged [USA]Part 4
Rock Band Unplugged [USA]Part 5

Wednesday, March 21, 2012

Resident Evil Directors Cut [NTSC-U]
Resident Evil Directors Cut [NTSC-U]

Password: hlmsdfa@Sephiray
Instruction: Copy the resident evil folder and then paste it in PSP/Game folder in your Psp.

Download Link:
 

Mediafire: 
Resident Evil Directors Cut [NTSC-U] Part 1
Resident Evil Directors Cut [NTSC-U] Part 2
Resident Evil Directors Cut [NTSC-U] Part 3

Digimon World [NTSC-U]
Digimon World [NTSC-U]

Password: gioskgi@Sephiray
Instruction: Copy the Digimon game folder and then paste it in PSP/Game folder in your Psp.

Download Link:

Mediafire:
Digimon World [NTSC-U]Part 1
Digimon World [NTSC-U]Part 2
Digimon World [NTSC-U]Part 3
Digimon World [NTSC-U]Part 4
Digimon World [NTSC-U]Part 5

Thursday, March 15, 2012

Shining Blade JPN [FIXED]Shining Blade JPN [FIXED]

Format: ISO
Size: 966 MB
Tested : 5.00 M33-6
Password : hako

Download Link:

Mediafire:
Shining Blade JPN [FIXED] Part 1
Shining Blade JPN [FIXED] Part 2
Shining Blade JPN [FIXED] Part 3
Shining Blade JPN [FIXED] Part 4

Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP]
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP]

Tested: FW Gen-D3, Gen-C, Pro-4
File format:
ISO
File size: 1.58GB
Password: 3kokdna-Sephiray@JKG

Download Link:

Mediafire:
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 1
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 2
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 3
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 4
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 5
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 6
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 7
Shin Sangoku Musou : Multi Raid 2 [JAP] Part 8

Major League Baseball 2K12 USA [FIXED]
Major League Baseball 2K12 USA [FIXED]

Tested : 5.00 M33-6
Language : English File format: Iso
Size: 1.61 GB
Password : hako

Download Link:

Mediafire:

Major League Baseball 2K12 USA Part 1
Major League Baseball 2K12 USA Part 2
Major League Baseball 2K12 USA Part 3
Major League Baseball 2K12 USA Part 4
Major League Baseball 2K12 USA Part 5
Major League Baseball 2K12 USA Part 6
Major League Baseball 2K12 USA Part 7

Saturday, March 10, 2012

Suikoden [NTSC-U]
 

 

 

 

 

 

 
Suikoden [NTSC-U]

Password for the game:djmmaqw@Sephiray
Password for the Eboot: lgosweq@Sephiray

Note : Psx emulator user download the ntsc-u only, and for those pbp user download the Eboot after that copy the folder and paste it into the psp/game in your psp.

Download Link:
 

Mediafire:
Suikoden [NTSC-U] Part 1
Suikoden [NTSC-U] Part 2
Suikoden [NTSC-U] Part 3
Suikoden [NTSC-U] Part 4
Eboot
Suikoden [Eboot] Part 1
Suikoden [Eboot] Part 2
Suikoden [Eboot] Part 3
Suikoden [Eboot] Part 4

Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U]
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U]

Password for disk 1 & 2: phrewhm@Sephiray
Password for Eboot: fkgmmsa@Sephiray

Note : Psx emulator user download the ntsc-u only, and for those pbp user download the Eboot after that copy the folder and paste it into the psp/game in your psp.

Download Link:

Mediafire:

Disk 1 Claire
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 1
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 2
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 3
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 4
Disk 2 Lion
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 1
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 2
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 3
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 4
Eboot
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 1
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 2
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 3
Resident Evil 2 Dual Shock [NTSC-U] Part 4